Przegląd usług oferowanych w systemie GSM

Duża, a jednocześnie utrzymująca się przez długi czas popularność systemu GSM w Polsce i na świecie to wypadkowa wielu czynników. Wśród nich wcale nie najmniejsze znaczenie ma różnorodność oferowanych usług. To właśnie ona sprawia, że operatorzy sieci komórkowych mogą zaspokoić zróżnicowane potrzeby zgłaszane przez swoich klientów i przekonywać do siebie nowych abonentów.

Na pierwszy plan wysuwają się w tym kontekście połączenia głosowe, nie da się bowiem ukryć, że w momencie, w którym system GSM budował swoją obecną pozycję na rynku, to właśnie one odgrywały wiodącą rolę. Możliwość prowadzenia połączeń głosowych do dziś pozostaje zresztą jedną z podstawowych, a jednocześnie najważniejszych usług oferowanych w systemie GSM. Zmiana głosu na formę cyfrową jest możliwa dzięki różnego rodzaju kodekom. Przyczyniają się one do tego, że system może wybierać pomiędzy dwoma opcjami. Z jednej strony może zapewniać coraz lepszą jakość oferowanych połączeń, z drugiej zaś może przyczyniać się do bardziej efektywnego niż dotychczas wykorzystywania zasobów radiowych.

Wcale nie mniej istotną usługą jest transmisja danych. O ile jednak połączenia głosowe realizowane były od samego początku istnienia systemu GSM bez większych problemów, o tyle transmisja danych jest zaliczana do tych usług, z których ewolucją mamy do czynienia przez cały czas. Początkowo prędkość transmisji danych wynosiła zaledwie 9,6 kb/s, a realizacja tego typu połączenia zakładała używanie takich samych zasobów zarówno w sieci radiowej, jak i szkieletowej jak dla zestawionej rozmowy. Z czasem maksymalna przepustowość systematycznie rosła, ciągle jednak należało liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Największy z problemów był związany z tym, że istniała konieczność rezerwowania zasobów radiowych na cały czas połączenia internetowego i to nawet pomimo tego, że nie zawsze dochodziło do przesyłania lub odbioru danych. Dziś operatorzy wykorzystują rozwiązanie zmodyfikowane. Jest nim komutacja pakietów sprawiająca, że zasoby radiowe są przydzielane jedynie na czas faktycznego przesyłania informacji. Co wcale nie mniej istotne, systematycznie rośnie też prędkość przesyłanych danych.

Inną usługą, której znaczenie nie może być w żaden sposób kwestionowane są wiadomości tekstowe oraz multimedialne. Krótkie wiadomości tekstowe znane też jako SMS-y pozwalają na przesyłanie krótkich informacji liczących maksymalnie 160 znaków przy założeniu, że wszystkie należą do alfabetu łacińskiego. Liczba ta jest zmienna w zależności od tego, jakim alfabetem się posługujemy, językowi puryści powinni więc być świadomi tego, że w jednej wiadomości z wykorzystaniem liter charakterystycznych dla języka polskiego, nie umieścimy więcej niż 140 znaków. Dziś popularność krótkich wiadomości tekstowych systematycznie spada, nadal należą one jednak do rozwiązań chętnie wykorzystywanych przez osoby posiadające telefony komórkowe.

„Młodszym bratem” krótkich wiadomości tekstowych są MMS-y. Usługa ta pozwala na przesyłanie wiadomości, która przybiera postać pliku graficznego, dźwiękowego, a nawet pliku wideo oraz kombinacji plików tego rodzaju. W przeciwieństwie do SMS-ów nie mamy ograniczeń dotyczących maksymalnego rozmiaru informacji MMS, choć warto pamiętać o tym, że ograniczenia wyznaczają zarówno sami operatorzy komórkowi, jak i możliwości poszczególnych telefonów.

Ostatnią grupą usług zasługujących na szczegółowe omówienie są te, które wiążą się z bezpieczeństwem teleinformatycznym. Tu pomiędzy poszczególnymi operatorami panuje pewne zróżnicowanie, zazwyczaj jednak mamy w tym kontekście do czynienia z usługami, które zapewniają autentyczność podłączającego się do sieci abonenta oraz poufność transmisji głosu i danych. Usługi z tej grupy budzą w ostatnich latach najwięcej kontrowersji, coraz częściej poddaje się bowiem w wątpliwość to, czy operatorzy telekomunikacyjny podchodzą w pełni profesjonalnie do potrzeb swoich klientów w tym zakresie.